Rabu, 20 Sep 2023
  • Selamat Datang Di Official Website SMPN 2 Nglames Kabupaten Madiun

Masjid Sekolah

Masjid Sekolah

Masjid di SMPN 2 Nglames digunakan untuk kegiatan keagamaam dan di Gunakan untuk Sholat Dhuhur dan Sholat Jumat berjamaah oleh warga sekolah

KELUAR